1946-1993

fra
Karma Cowboy

 


Dan Turèll debuterede (íflg. sig selv) i 1969 med den stencil-dublikerede 40 ark sammen med 40 linier, der var inspirerede af jazz-musikkens rytme og improvisation samt amerikanske rockpoeter som Bob Dylan og Lou Reed. Også beat-generationen med forfattere som Allen Ginsberg, Jack Kerouac og William S. Burroughs havde stor betydning for Turèlls stil; de glidende forløb gennem mønstre og strømme af ord.

Karma Cowboy fra 1974 er ét af Turèlls hovedværker; en oplevende, messende, mediterende digtning, der omfatter hele verden og hele sproget, og hvor vestens cowboy-helt kobles med buddhismens lære om karma. Det ypperste i Karma Cowboy er de små (i originalen håndskrevne) billeder af hverdagssituationer, hvor man som læser sidder med følelsen af "Ja, sådan er det lige præcis."

 

Dan Turèll made his debut (according to himself) in 1969 with the stencil-dublicated 40 ark (40 sheets) along with 40 linier (40 lines), inspired by the rhythm and improvisation of jazz and American rock poets like Bob Dylan and Lou Reed. Also the Beat Generation with writers like Allen Ginsberg, Jack Kerouac and William S. Burroughs greatly influenced Turèll's style; the floating sequences through patterns and streams of words.

Karma Cowboy from 1974 is one of Turèll's main works; an experiencing, chanting, meditating poetry that includes the entire world and language in which the Western cowboy hero is coupled with Buddhism's teaching of karma. The most exquisite in Karma Cowboy are the small (in the original version hand-written) images of everyday situations that leave the reader with the sense of "Yes, that's exactly what it's like".

(Non-Danish readers are, unfortunately, left on their own)


Ruller cigaretter
af hollandsk
‘Fla Fla’
og har forbandet ondt i læberne
af dét lort

Det er fint nok

*

Natten og Dagen
elsker hinanden
og mødes kun
i gryet og skumringen

*

Jeg er træt og vil sove
Det er fint nok at sove

Mine fingre ruller en cigaret
Det er fint nok at vente lidt

*

Dén morgen . . .
Miles Davis ud over baggården
Tåge og frost i gaderne . . .

‘Så blev jeg forelsket i en amerikaner’
er den eneste sætning jeg kan huske

*

Alting er
så uvirkeligt
at jeg blir
hélt rolig

*

Mine nikotingule fingre
i et pludseligt solstrejf
over et trappetrin
i Slotsgade

*

Fuglene synger
indenfor i Kollegieparken
i Århus
En grøn bil kører forbi
mens jeg sér ud af vinduet
på træerne
og tænker over altings
betydningsløse
sammenhæng  


Copyright Dan Turèll & Karma Cowboy Whistle
Gengivet med copyrighthaverens tilladelse

Dan Turèll i Min Lyksaligheds Stad

Formidlingscentret Assistens Kirkegård: Dan Turèll